CEO Network

Network - "Phù sa" bồi đắp doanh nghiệp

Network - các kênh kết nối của doanh nghiệp cũng giống như những dòng phù sa màu mỡ, bồi đắp cho sự thành công, phát triển bền vững, thậm chí trường tồn của doanh nghiệp. Liên tưởng hình ảnh như vậy vì với các kênh kết nối chất lượng, đáng tin cậy của mình, lãnh đạo doanh nghiệp hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp mở ra các cơ hội kinh doanh, hợp tác và phát triển bền vững.
Chẳng hạn như, doanh nghiệp phát triển phần mềm quản trị nhân sự hoàn toàn có thể kết nối, đối tác với doanh nghiệp phát triển phần mềm chi trả lương cho nhân viên. Doanh nghiệp lĩnh vực đồ thủ công mỹ nghệ có thể kết nối, đối tác với các doanh nghiệp có chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp...
Suối nguồn hợp lại thành sông. Các lạch nguồn sông suối tiếp tục hợp dòng phù sa rồi mới tạo nên những bãi bồi màu mỡ, xanh bóng cây. Kênh kết nối của doanh nghiệp cũng giống như cơ hội cộng hưởng sức mạnh, lợi thế giữa các doanh nghiệp để tạo nên những giá trị vượt trội hơn, cung cấp tới khách hàng, thị trường.

CEO Network - Cộng đồng quản trị đúng với hàng trăm CEO tham gia

Các hoạt động, sự kiện hay nỗ lực thực hiện CEO Network đều được thực hiện trên một tinh thần sứ mệnh chung: hướng tới sứ mệnh kết nối tri thức quản trị Việt Nam. Qua đó, CEO Network có thể đồng hành và giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn - tăng trưởng bền vững - thành công vượt vũ môn.
Văn hóa doanh nghiệp là cái gốc ảnh hưởng, tác động đến toàn bộ quá trình tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn. CEO Network nỗ lực kết nối, chia sẻ và lan tỏa tri thức quản trị đúng giúp doanh nghiệp của bạn có thể kiến tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp để tạo động lực tăng trưởng bền vững. Và từ đó, doanh nghiệp sẽ không chỉ lớn hơn về mặt quy mô, về doanh thu, lợi nhuận mà còn tìm được vũ môn hóa rồng của mình.

Các hoạt động, sự kiện hay nỗ lực thực hiện CEO Network đều được thực hiện trên một tinh thần sứ mệnh chung: hướng tới sứ mệnh kết nối, nâng tầm tri thức quản trị Việt. Qua đó, CEO Network có thể đồng hành và giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn – tăng trưởng bền vững – thành công vượt vũ môn.

Văn hóa doanh nghiệp là cái gốc ảnh hưởng, tác động đến toàn bộ quá trình tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn. CEO Network nỗ lực kết nối, chia sẻ và lan tỏa tri thức quản trị đúng giúp doanh nghiệp của bạn có thể kiến tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp để tạo động lực tăng trưởng bền vững. Và từ đó, doanh nghiệp sẽ không chỉ lớn hơn về mặt quy mô, về doanh thu, lợi nhuận mà còn tìm được vũ môn hóa rồng của mình.

Tầm nhìn chung, nhất quán của CEO Network là: xây dựng cộng đồng quản trị đúng, mà doanh nghiệp của bạn cũng có thể chính là một phần quan trọng của cộng đồng này. MRD hướng đến tầm nhìn kiến tạo CEO Network thực sự trở thành một mạng lưới, một cộng đồng kết nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức ở đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực.

Tại mạng lưới, cộng đồng này, chúng ta sẽ chia sẻ, lan tỏa tri thức quản trị đúng mỗi ngày. Tri thức quản trị đúng không chỉ về mặt lý thuyết mà còn từ chính những chia sẻ trong thực tế áp dụng vào quản trị doanh nghiệp của các CEO. Mặt khác, tham gia CEO Network, các thành viên còn có thể kết nối thế mạnh, hợp tác mở ra các cơ hội để tạo nên những giá trị vượt trội hơn cho cộng đồng, xã hội.

Giá trị cốt lõi của CEO Network nằm ở chính mỗi thành viên tham gia cộng đồng.

Các thành viên của CEO Network có thái độ tích cực, mong muốn kết nối, chia sẻ và lan tỏa kinh nghiệm, tri thức quản trị đúng. CEO Network hướng tới xây dựng hội viên theo hướng chất lượng thay vì số lượng. Mỗi thành viên là những người coi trọng niềm tin; sống kiến tạo, đam mê tri thức. Là tập thể cống hiến trong hạnh phúc với tinh thần đi làm là phải vui. Là những người coi trọng chữ tín, lời hứa và các quy tắc đồng thuận. Bên cạnh đó, thành viên CEO Network biết cho đi, biết ơn và không nặng tính toán chi li, thiệt hơn.

Những giá trị tích cực của mỗi thành viên trong CEO Network sẽ kết nối, cộng hưởng và tạo nên giá trị lớn hơn cho cả cộng đồng!

Cơ cấu tổ chức của CEO Network

Các hoạt động của CEO Network được thực hiện theo 5 ban chuyên trách

Hoạt động của CEO Network được tiến hành theo các tiêu chí cụ thể, thống nhất. Các thành viên được yêu cầu tích cực kết nối và chia sẻ tại các sự kiện và hoạt động trực tuyến của CEO Network, cụ thể:

Các hoạt động của CEO Network

CEO Network là cơ hội để MRD kiến tạo nên 1 cộng đồng quản trị đúng với những hoạt động chính dành cho CEO như: giao lưu, kết nối, học tập, chia sẻ… Tham gia CEO Network, nhà quản trị sẽ hào hứng với các hoạt động của cộng đồng quản trị đúng

Các sự kiện của CEO Network

Quyền lợi khi tham gia mạng lưới CEO Network

Với các CEO

Với các doanh nghiệp, tổ chức

Thành viên của
CEO Network

100+ Doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của MRD

Hoặc đăng ký nhận tư vấn tại đây