MRD
Cố vấn quản trị đúng

MRD là doanh nghiệp cố vấn về quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, dành cho lãnh đạo cấp cao. MRD được kiến tạo và dựng xây bởi đội ngũ lãnh đạo có sứ mệnh và tầm nhìn lớn lao, đầy hứng khởi cùng với sự hợp tác của các chuyên gia, nhà quản trị hàng đầu, khao khát chia sẻ các giá trị tri thức.

Tầm nhìn

Thương hiệu uy tín, tiên phong trong lĩnh vực tổ chức sự kiện quản trị doanh nghiệp, cố vấn quản trị doanh nghiệp

Sứ mệnh

Kết nối tri thức quản trị Việt Nam, giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa nhân văn, tăng trưởng bền vững, thành công vượt vũ môn

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của MRD nằm chính ở đội ngũ nhân sự coi trọng niềm tin, sống kiến tạo, đam mê tri thức

Dịch vụ của MRD

MRD ra đời với tầm nhìn, sứ mệnh kết nối tri thức quản trị Việt Nam, đồng hành, giúp doanh nghiệp của bạn quản trị đúng, hướng tới không chỉ sự phát triển vượt trội mà còn là phát triển bền vững, thậm chí trường tồn.

MTALK

MPA

Đem lại sự cải thiện rõ ràng về cách vận hành và doanh số công ty
Chuyên gia giàu kinh nghiệm
Giải pháp mang tính cá thể hóa cho từng doanh nghiệp
Tư vấn sâu vào từng tầng quản trị

M SERIES

Chuỗi hoạt động đào tạo và xây dựng hướng tới một cộng đồng quản trị đúng với 3 hoạt động cốt lõi: CEO Training, CEO Network và Inhouse Training.

Chương trình huấn luyện CEO toàn diện

Chương trình huấn luyện một người lãnh đạo toàn diện, có khả năng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong doanh nghiệp, không chỉ giữ vai trò CEO truyền thống...

Chương trình huấn luyện CEO chuyên sâu

CEO chuyên sâu là chương trình huấn luyện hàng năm dành cho lãnh đạo cấp cao với 12 chuyên đề về các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như: quản trị đúng, văn hoá doanh nghiệp, tuyển dụng, chính sách đãi ngộ, kinh doanh, Marketing...

CEO Network

Cơ hội để MRD kiến tạo nên một cộng đồng quản trị đúng với những hoạt động chính dành cho CEO như: giao lưu, kết nối, học tập, chia sẻ...

Inhouse Training

Đào tạo theo yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp, giảng viên là các chuyên gia, cố vấn hợp tác với MRD, nhằm giúp đồng bộ và áp dụng tri thức quản trị đúng đến toàn doanh nghiệp...

M SHARE

Cùng MRD chia sẻ những nội dung, tri thức quản trị doanh nghiệp, phát triển đội ngũ nhân tài

Cộng đồng
quản trị đúng

Sứ mệnh của MRD là kết nối tri thức quản trị Việt Nam. Các hoạt động, sự kiện MRD tổ chức cũng tập trung hướng đến xây dựng cộng đồng quản trị đúng.

Đối tác
của chúng tôi

Đối tác của MRD là những doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề đa dạng như: đào tạo, Marketing, quản trị nhân sự....
Thông qua đó, MRD cùng các đối tác có thể cộng hưởng giá trị, thế mạnh để tạo nên hệ sinh thái quản trị đúng hướng tới giúp phát triển, liên tục tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn.
100+ Doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của MRD

Liên hệ

Đội ngũ MRD luôn sẵn sàng cố vấn, đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.