M Series

Chương trình huấn luyện CEO toàn diện

Chương trình huấn luyện một người lãnh đạo toàn diện, có khả năng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong doanh nghiệp, không chỉ giữ vai trò CEO truyền thống...

Chương trình huấn luyện CEO chuyên sâu

CEO chuyên sâu là chương trình huấn luyện hàng năm dành cho lãnh đạo cấp cao với 12 chuyên đề về các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như: quản trị đúng, văn hoá doanh nghiệp, tuyển dụng, chính sách đãi ngộ, kinh doanh, Marketing...

CEO Network

Cơ hội để MRD kiến tạo nên một cộng đồng quản trị đúng với những hoạt động chính dành cho CEO như: giao lưu, kết nối, học tập, chia sẻ...

Inhouse Training

Đào tạo theo yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp, giảng viên là các chuyên gia, cố vấn hợp tác với MRD, nhằm giúp đồng bộ và áp dụng tri thức quản trị đúng đến toàn doanh nghiệp...